074-737-9211

074-737-9211

יחסי עובד מעביד פרילנסר

יחסי עובד מעביד פרילנסר

יחסי עובד מעביד בין פרילנסר לבין המעסיק לפעמים מהווים סלע מחלוקת.
במקרים רבים המעסיק משוכנע שהעסיק פרילנסר וביה"ד קבע כי התקיימו יחסי עובד מעביד.

יש דעה רווחת שעבודה בתור פרילנסר אינה מחייבת יחסי עובד מעביד,
בין העובד הפרילנסר לבין המעביד שמזמין ממנו את השירות.
דעה זאת לא בהכרח נכונה
לכן במאמר שלפניכם אנחנו נסקור את הזכויות המגיעים לכם במסגרת יחסי עבודה אלו.

המבחן האמיתי ליחסי עובד מעביד מעט מורכב ומשתנה ממקרה למקרה
כמו כן המבחנים שאותם מפעיל הביטוח הלאומי לקביעת יחסי עובד ומעביד מעט שונים
בכל מקרה לא תמיד כדאי להסתפק באישור והסכמת הצדדים על הסכם.

 

יחסי עובד מעביד פרילנסר, יחסי עובד מעביד פרילנסר, NETO מערכת תעסוקה אוטומטית

בית הדין לעבודה ופסיקותיו בנושא יחסי עובד מעביד פרילנסר

בשנים האחרונות קיימת מגמת עלייה באנשים שבוחרים לעבוד בתור פרילנסרים.
האפשרות לקבוע לך את סדר היום שלך ולהיות אדון לעצמך קוסמת לאנשים רבים.
כגודל העלייה באנשים שבוחרים להיות עצמאיים ולנהל עסק משלם,
כך גדל הניצול שלהם על ידי חברות ומוסדות מדיניים שמעוניינים לחמוק מיחסי עובד-מעביד מולם,
להימנע מתשלום הזכויות שלהם ולהעסיקם כפרילנסרים.

בית הדין לעבודה ובית המשפט העליון קבעו שלחוזה שנחתם בין מעביד לבין עובד פרילנסר
יש חשיבות קטנה כשהם פוסקים בסוגיה משפטית שנוגעת לזכויות פרילנסר.
פסיקתם נקבעת בהתאם לשני קריטריונים:

 1. מבחני ההעסקה שקבע בית הדין לעבודהמבחנים אלו בודקים את הסטטוס של הפרילנסר,
  על מנת לבחון אם התקיימו בין הצדדים יחסי עובד-מעביד.
  למשל, אם פרילנסר מוכר כעובד שכיר, אז הוא יהיה זכאי בתנאים מסוימים לקבל זכויות,
  לדוגמא: פיצויים במקרה של פיטוריו על ידי המעביד.
 2. צורת הגמול – הכנסת קבעה סדרת חוקים שמסדירים את זכויות העובדים העצמאיים והשכירים בארץ.
  וביה"ד הוסיף עליהם פסיקות והלכות מחייבות לרוב, להלן חלק מהחוקים שחוקקו:

מהו חוק הגנת השכר?
האם הוא מתעסק ביחסי עובד מעביד למי שעבד כפרילנסר? 

חוק הגנת השכר הוא אחד החוקים הכי קריטיים לעובד וגם לפרילנסר.
לגבי הפרילנסר, החוק מבטיח שישלמו לו את הכספים שמגיעים לו בתמורה לשירותים שהוא סיפק למעבידים.
לעיון בחוק הגנת השכר יש ללחוץ כאן
למרות שבית הדין לעבודה לא מתחשב רק בחוזה שנחתם בין המעביד לעובד הפרילנסר,
במקרה שבו החוזה נוסח כמו שצריך, נמנעו מחלוקות וסכסוכי עבודה בין הצדדים.

מה כדאי שיופיע בהסכם שבין המעביד לבין הפרילנסר

תכתבו בחוזה את השירותים שאתם מספקים.
תגדירו מסגרת זמן לביצוע השירותים.
יש להגדיר אם העבודה תיעשה מהבית שלכם או ממקום העבודה של המעביד.
צריך לציין ומה יהיה התעריף גם במקרה של תוספת זמן לעבודה.
חשוב שיופיעו תנאי התשלום ומועד התשלום.
אתם צריכים להכניס בחוזה סעיף הוצאות נלוות כמו נסיעות שכרוכות בעבודה וכנ"ל לגבי תשלומים עבור נסיעות.
לא תמיד נעים, אבל כדאי להגדיר מנגנון לבירור סכסוכים.

יחסי עובד מעביד פרילנסר, יחסי עובד מעביד פרילנסר, NETO מערכת תעסוקה אוטומטית
יחסי עובד מעביד | המבחן המעורב והמשולב מגדירים את יחסי העובד ומעביד מהם הזכויות

כיצד מגדיר החוק את יחסי העובד ומעביד?

יחסי עובד ומעביד פרילנסר לא מוגדרים בחוק,
אולם בפסיקות רבות מגדיר ביה"ד את היחסים על ידי המבחן המעורב

קביעת יחסי עובד-מעסיק היא קביעה משפטית,

 • לעתים עובדים מועסקים כקבלנים עצמאים למרות שלמעשה הם שכירים לכל דבר.
  ההגדרה לרוב נקבעת ע"י המעסיקים וזאת על מנת לחסוך בעלויות ולהימנע מתשלום זכויות כגון: חופש, חג, הבראה, פנסיה, פיצויים וכדו'
 • כבר נקבע בפסיקה כי למרות שההסכם בין הצדדים מגדיר את העובד "שכיר" או "עצמאי",
  היחסים בין הצדדים נקבעים על פי מבחן מהותי ולא צורני
  .
 • למרות שבחוזה העבודה הסכים העובד להגדיר עצמו כקבלן עצמאי ולהפיק חשבוניות מס כנגד העבודה,
  זה לא בהכרח סותר את קיומם של יחסי עובד מעביד שיקבעו בצורה מהותיות.
 • עובד, שהוגדר בהסכם כקבלן עצמאי-פרילנסר, יכול לדרוש שיכירו בו כעובד שהתקיימו יחסי עובד מעביד,
  אם תוכר דרישתו העובד יהיה זכאי לכל הזכויות הנגזרות מכך.
 • במקרים מסוימים, למרות שהוכר העובד כעובד ולא כפרילנסר הביטוח הלאומי לא יכיר בו לעניין זכויות מבוטח.
 • במקרה שבו נקבע בדיעבד כי התקיימו יחסי עובד מעביד בין הצדדים,
  המעסיק יהיה רשאי לקזז את הסכומים העודפים ששילם לעובד כקבלן-פרילנסר, ראו: הכרה בדיעבד בזכויות עובד שהועסק כעצמאי.

  יחסי עובד מעביד פרילנסר, יחסי עובד מעביד פרילנסר, NETO מערכת תעסוקה אוטומטית
  יחסי עובד מעביד פרילנסר | המבחן המעורב והמשולב מגדירים את יחסי העובד ומעביד מהם הזכויות

מהם המבחנים שלפיהם נקבעים יחסי עובד ומעביד?

קיומם של יחסי עבודה נבחנים על פי המבחן המעורב
המבחן המעורב משלב בתוכו מספר מבחנים, כאשר העיקרי הוא מבחן ההשתלבות, ועוד כמה מבחנים נוספים.

מה בודק מבחן ההשתלבות

מבחן ההשתלבות בודק עד כמה השתלב העובד במקום העבודה ויש לו שני צדדים.

צד חיובי-
בודקים עד כמה העובד משתלב במערך הארגוני של העבודה שבו הוא עובד,
כלומר, האם העבודה שמבצע העובד מהווה חלק אינטגרלי מפעילות העסק או שזו פעילות צדדית או משלימה.
הצד השלילי-
בודקים האם העובד הוא עצמאי בעל עסק שנותן שירותים באופן שוטף גם ללקוחות נוספים.
כלומר האם העובד נושא בעלויות עסק (משרד, מזכירה, פרסום, ציוד וכלי עבודה וכו').

מבחנים נוספים לבחינת יחסי עובד ומעביד

בנוסף למבחן ההשתלבות, בוחנים מספר פרמטרים נוספים על מנת לקבוע יחסי עובד מעביד

מבחן הקשר האישי

האם העובד מחויב לבצע את העבודה באופן אישי או שהוא יכול לשלוח עובדים או קבלנים אחרים שישלימו את העבודה במקומו או יחליפו אותו במקרה של היעדרות.
על פי רוב קבלן דואג לבצע את העבודה ואם הוא לא יכול הוא שולח מחליף וזה מעיד על יחסי קבלן-מזמין שירות.

מבחן הפיקוח –

האם יש לעובד כפרילנסר גמישות רבה לעבוד בימים, בשעות ובקצב שבא לו או שיש עליו מרות ופיקוח.
ככל שיש יותר מרות ופיקוח כך יחשב יותר כעובד.

מסגרת שעות העבודה- 

האם באותו הזמן העובד עובד רק עבור אותו מעסיק והאם זה נעשה בשעות ובינים קבועים?
עבודה קשיחה יותר, מתארת יחסי עובד ומעביד.

מקום העבודה

האם העובד ביצע את העבודה אצל המעסיק או במקום אחר?
ככל שהעבודה בוצעה במשרדי מזמין השירות כך יחשב יותר כעובד, אולם כיום עבודה מהבית לא מפחיתה בהרבה את האחריות.

כלי העבודה

האם המעסיק מספק את כלי העבודה או העובד מביא גם את עצמו לעבודה וגם את הציוד והכלים?
קבלן עצמאי בדרך כלל מספק את כלי העבודה, כלומר אם העובד בא עם כלי העבודה זה נראה כאילו הוא עצמאי.

ההסכם שבין הצדדים

בדרך כלל הסכמת הצדדים מהווה ראיה לכוונתם, אך ההסכם אינו קובע את מערכת היחסים.
גם אם בחוזה העבודה הסכימו הצדדים על יחסי קבלן- מזמין שירות, זה לא בהכרח אומר שאין בניהם יחסי עובד מעסיק.

אופן הרישום במוסד לביטוח לאומי ומס הכנסה וצורת התשלום- 

רישום כעצמאי ברשויות (מע"מ, המיסים מס הכנסה, ביטוח לאומי) אמנם מעידות על פעילות עסקית, אך אין בה כדי לקבוע אם התקיימו יחסי עובד ומעביד
כלומר למרות שיש לעצמאי עוסק מורשה/פטור עדיין ייחשב כעובד לכל דבר.

תקופת ההתקשרות והרציפות שלה –

ככל שההתקשרות ארוכה יותר ורצופה, כך יש נטייה להכיר במערכת היחסים כיחסי עובד- מעביד.

שימו לב
לביטוח הלאומי מבחנים נוספים, כלומר לעיתים למרות שעובד הוגדר כעובד או כעצמאי יכול שיהיה זכאי לקצבאות (אבטלה חל"ת וכדו') ויכול שלא.
יש לבדוק על פי המבחנים של הביטוח הלאומי לקביעת זכויות עובד או עצמאי.

 

יחסי עובד מעביד פרילנסר, יחסי עובד מעביד פרילנסר, NETO מערכת תעסוקה אוטומטית
יחסי עובד מעביד פרילנסר | המבחן המעורב והמשולב מגדירים את יחסי העובד ומעביד מהם הזכויות

 הלקוח רוצה חשבונית אבל אני רוצה להרגיש ממש כמו פרילנסר אבל להישאר להיות עובד 

הלקוח לא רוצה לשלם לי בתלוש והוא ממש רוצה חשבונית
הבעיה היא שאין לי תיק ולכן אין לי חשבוניות אני גם לא רוצה כרגע לפתוח תיק
מצד שני אני מאד רוצה את העבודה. מה עושים?

יש לזה פתרון.
אפשר לעבוד דרך NETO במתכונת כוח אדם

כפי שבטח כבר הבנת,
אנחנו חברת כ"א 📜(רישיון מס'1565) ולכן מותר לנו להעסיק אותך לביצוע עבודה עבור לקוח שיש לנו הסכם מולו.

זה מאד פשוט.

הלקוח יקבל מאיתנו חשבונית ואנחנו נשלם לך בתלוש משכורת💰

1. מזמין השירות (המעסיק) יקבל הסכם שבו יזמין אותך לעבודה עבורו במתכונת כ"א.
2. נשלח חשבונית ממערכת NETO כנגד העבודה, והמזמין יאשר וישלם לנו.
3. אנחנו נהיה אחראים ליחסי העובד ומעביד ונדאג לשלם לך בתלוש שכר.

על מנת שכל התהליך יעמוד בדרישות החוק👨‍✈️ נתחיל רק לאחר הסכם התקשרות מאושר והזמנת עבודה.

תמיכה📞089761874

מחפשים עבודה בתור פרילנסרים?

כל אחד יכול להגדיר את הפרופיל שלו במערכת NETO ולהיעזר בנו (חינם) במציאת עבודה נוספת ובסימולטור השכר.
מי שצריך יכול לעשות דרכינו גם את התיאום מס (חינם)

סרטון הדרכה קצר לעבוד ממש כמו פרילנסר לקבל תלוש משכורת והלקוח יקבל חשבונית מ NETO

מעסיקים רוצים להעסיק דרכינו עובד ולשלם כנגד חשבונית?

ניתן להעסיק דרכינו עובדים במתכונת כח אדם / מיקור חוץ / אאוטסורסינג / פיירול payroll

מתאים ל- עבודה זמנית או קבועה   עבודה פרויקטלית – לפי תוצאה    עבודה שעתית במגוון תחומים 

מצורף סרטון הדרכה קצר

מחפשים לפרסם משרה ולגייס עובדים שיעבדו כמו פרילנסרים?

הירשמו עכשיו לפלטפורמה החדשה של נטו לגיוס עובדים בקלות ובמהירות באמצעות מערכת NETO.
פרסום משרות דרושים חינם – סרטון הדרכה קצר


מעסיקים, פרילנסרים או עובדים
אם אתם מחפשים עבודה או רוצים להתייעץ לגבי יחסי עבודה
אתם מוזמנים להתקשר אלינו עכשיו ונשמח ענות על כל השאלות שלכם: 08-9761874.

 

להורדה מהירה של האפליקציה

מאמרים אחרונים

עקבו אחרינו בפייסבוק

תפריט נגישות

               
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Call Now Button