074-737-9211

074-737-9211

דיני עבודה על קצה המזלג

דיני עבודה על קצה המזלג NETO

דיני עבודה על קצה המזלג – סקירה מהירה של דיני העבודה לפי החוק והפסיקה
במאמר זה נציג את עיקרי הזכויות של עובד שכיר,
כאן נעשה היכרות קצרה ותמציתית של כל הזכויות של העובד והחובות של המעסיק על פי דיני העבודה בישראל.

דיני העבודה "יחסי עובד ומעסיק" – מהם החובות והזכויות ?

דיני העבודה מתארים את זכויות וחובות העובדים,
כאשר מעסיק מעוניין להעסיק עובדים, ומתקיימים בניהם יחסי עובד ומעביד,
אז המעסיק מתחייב לשלם לעובד תמורה וגם את כל הזכויות הסוציאליות והפנסיוניות המופיעות בחוק ובפסיקה.

המעסיק חייב לפתוח תיק ניכויים ואז מידיי חודש להעביר דיווחים ותשלומים לרשויות, לביטוח לאומי, למס ההכנסה וגם לחברות הביטוח.
גיוס עובדים מהווה חלק מאוד מאתגר אך חשוב במחזור חיי העובד,
גיוס עובדים מתחיל בפרסום משרה, ואז ממשיך במיון המועמדים ובסוף מסתיים לרוב בקליטה והעסקה בפועל של אותו עובד בארגון.
ישנם מגוון מקומות שבהם מעסיקים יכולים לפרסום משרות דרושים חינם

דיני עבודה על קצה המזלג, דיני עבודה על קצה המזלג, NETO מערכת תעסוקה אוטומטית

פרטנו מס' זכויות עובדים בסיסיות:

דיני העבודה וזכויות העובד על קצה מזלג:

 • הסכם תנאי העסקה –

  • את ההסכם חייב להגיש לעובד תוך 30 יום.
  • ההסכם מתאר את התפקיד, ומי הממונה הישיר, מהם ימי העבודה ושעות הפעילות, וגם מה השכר והתנאים הסוציאליים והתנאים הנוספים אם יש.
  • לאן וכמה יופקד לביטוח ולפיצויים.
  • אם יש הסכם קיבוצי, וגם אם הענף כפוף להסכם קיבוצי שבד"כ מטיב עם העובדים יש לפעול לפיו.
 • כרטיס עובד 101 –

  • העובד חייב למלא תוך 30 יום, לעדכן ולחדש חתימה מידי שנה
  • נקודות הזכות נקבעות לפי נתונים אלו
  • הטבות מס דורשות אישור (עולים חדשים, מגורים באזורי עדיפות, נכים, חיילים משוחרים, תואר אקדמי וכו')
 • דיווח נוכחות – 

  • מידי יום יש לדווח נוכחות
  • תלוש השכר מסונכרן עם סיכום הנוכחות ונמסר לעובד מידיי חודש
  • בדוח מופיע רישום ודיווח על מחלה וחופשה וכדו'
  • שעות נוספות יומי(מעבר ל9), שבועי (מעבר ל42), חודשי (מעבר ל182).
 • שעות עבודה ומנוחה –

  • כל עובד זכאי ליום מנוחה שבועי (בד"כ שבת).
  • במשרה מלאה יש 182 שעות בחודש, כל מה שמעבר מחייב תשלום שעות נוספות 125% לשעתיים הראשונות ואח"כ 150% לשעתיים שאח"כ.
  • שעות נוספות מחושבות קודם כל בחישוב יומי (מעבר ל9), ואח"כ שבועי (מעבר ל42), ואז חודשי (מעבר ל182).
  • לפירוט בהרחבה: חוק שעות עבודה ומנוחה
 • תלושי שכר –

  • תלוש שכר חייב להימסר לעובד מידיי חודש
  • חייב להפיק ולצרף לתשלום את תלוש השכר ובו פירוט של הכסף ושווה הכסף שהעובד קיבל מהמעסיק ופירוט של כמה ממנו הופרש ולאן (ביטוח לאומי, דמי בריאות, מס הכנסה, פנסיה עובד ומעביד, פיצויים וכו')
  • בתלוש חייב שיופיעו מגוון נתונים כגון: פרטי המעסיק, פרטי העובד, תיאור רכיבי השכר עליהם התקבל התשלום (שכר, סוציאליות, שעות, ימים), נתונים כללים, נתונים מצטברים, ניכויי חובה וניכויי רשות וגם כמובן שכר הברוטו והנטו.
 • שכר לפי חוק

  • חוק שכר הגנת השכר קובע שכר מינימלי על סך 5,300 ש"ח לחודש עבור משרה מלאה הכוללת 182 שעות בחודש כלומר השכר המינימלי לשעה 29.12ש"ח ברוטו.
  • צווי הרחבה לרוב נועדו כדי לעגן את הזכויות וגם כדי להטיב עם העובדים בענפים מסוימים.
  • החוק מאד מורכב ומסועף, לפירוט והרחבה – חוק הגנת השכר.
 • עיקרי התנאים הסוציאליים

  • חופש – דמי חופשה נצברים מידיי חודש לכל עובד לפי טבלת וותק,
   כל עובד זכאי לצאת לחופש בזמנים שהמעסיק בוחר,
   מעסיק חייב להוציא את העובד לחופשה שנתית אחת לשנה למשך 6 ימים רצופים לפחות.
   לא צוברים ימי חופשה למשך יותר מ3 שנים. יתרת ימי החופשה משולמת בגמר החשבון בסיום העבודה כפדיון חופש.
  • חג – ימי חג מקבלים בעבור כל יום חג "שנפל" על יום עבודה, מקבלים כסף לפי ערך של יום עבודה ממוצע,
   ובתנאי שהעובד עבד ביום העבודה שלפני החג וביום שלאחריו
   וגם שהוותק של העובד, הוא מעל  שלושה חודשי עבודה.
  • מחלה – כל חודש נצברים 1.5 ימי מחלה לעובד, ניתן לממש כנגד אישור מחלה מרופא.
 • תנאים סוציאליים נוספים

  •  הבראה – הבראה משולמת בד"כ אחת לשנה (יולי/אוגוסט) ובתנאי שמלאו לעובד שנת עבודה,
   גובה דמי ההבראה נקבע  לפי טבלת הוותק של העובד (הסכום כ-1,500 ש"ח לשנה הראשונה) ,
   ניתן לשלם ולפעמים אף חייב לשלם דמי הבראה מידיי חודש,
   דמי הבראה של השנה האחרונה לא מומשו משולמים בגמר החשבון.
  • מתנה לחג – לא כולם חייבים אבל בד"כ נותנים מתנה לחג לעובד פעמיים בשנה בראש השנה ובפסח, 
   חלק מהמעסיקים מחויבים לפי צווי הרחבה, לתת מתנה לחג בגובה 212ש"ח פעמיים בשנה,
   וניתן לחלק את הסכום ל-12 ולשלם מידיי חודש.
  • ביגוד – בחלק מהמקצועות חייבים לספק בגדי עבודה לעובד מידיי שנה.
 • פנסיה ופיצויים

  •  פנסיה – מעסיק מחויב להפריש לקרן הפנסיה שהעובד בוחר, מייד עם תחילת עבודתו או לכל היותר עד 3חודשים מתחילת העבודה,
   גובה ההפרשה 6% מהשכר ברוטו של העובד ו 6.5% מהמעסיק (עד השכר הממוצע ).
   למרות האמור לעיל, אין חובה להפקיד כספים לפנסיה לעובד שאין לו קרן פנסיה פעילה אלא לאחר 6 חודשים מתחילת העבודה.
   קרן פנסיה פעילה – שהופקדו אליה כספים בששת החודשים האחרונים.
   *חובת ההפקדה מתחילה מגיל 20 לנשים ומגיל 21 לגברים
  • פיצויים – מעסיק מפריד 6% משכר הברוטו הקובע לפיצויים ואם העובד פוטר לאחר שמלאו לו שנה המעסיק משלים ל 8.3% לפי השכר הממוצע בחודשים האחרונים כלומר משכורת בשנה.
   מעסיק יכול להפריש לפי סעיף 14 מלכתחילה 8.3% משכר העובד לטובת פיצויים וכל מי שסיים את העבודה זכאי לקבל את הכספים מחברת הביטוח. 
 • שימוע

 • הודעה מוקדמת

 • פיטורים

 • פיצויים

לסיכום דיני העבודה על קצה המזלג

מעסיק ששוכר עובד לעבודה מחוייב לספק לעובד את כל זכויותיו על פי דיני העבודה בישראל
וגם צריך להתעדכן בפסיקה המתחדשת מעת לעת,
בקבלה לעבודה העובד צריך לקבל הסכם עבודה ופירוט תנאי העסקה,
הזכויות הסוציאליות הם: חופש, חג, מחלה, ודמי הבראה.
הזכויות הפנסיוניות הם: הפרשות עד ה15 לכל חודש לקרן פנסיה ולפיצויים עפ"י בחירת העובד. 
בסיום תקופת העסקה, לפני שמודיעים על פיטורים העובד זכאי לשימוע שיעשה בתום לב,
תקופת הודעה מוקדמת ומכתבי סיום שחרור כספי הפנסיה והפיצויים.

בקיצור יש הרבה מה לדעת בכדי להעסיק עובדים כחוק, מקבץ זכויות מעסיקים בקישור הבא NETO זכויות למעסיקים
יש עוד דרך קלה ופשוטה, אפשר להעסיק באאוטסורסינג 

עד כאן ציטוט חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ״ו–1996

  
אזהרה: המידע בנטו דיני עבודה NETO נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.
יש להיוועץ לפי הצורך בעורך-דין, יועץ מס רו"ח או כל בעל מקצוע שתראו לנכון                       
דיני עבודה על קצה המזלג, דיני עבודה על קצה המזלג, NETO מערכת תעסוקה אוטומטית
 
 
 
 
  נטו עבודה מקפידה לעמוד בכל זכויות העובדים וחובות המעסיקים
 

מלבד דיני עבודה על קצה המזלג
תוכלו למצוא באתר NETO ריכוז תקנות, צווים וחוקים נוספים:

זכויות העובדים

מקבץ זכויות העובדים והמעסיקים

חוק שעות עבודה ומנוחה תשי"א 1951

חוק פיצויי פיטורים – תשכ"ג 1963

תקנות פיצויי פיטורים 1964 כיצד מחשבים ומתי פיטורים נחשבים כדין התפטרות

חוק הגנת השכר, תשי״ח–1958

חוק קבלני כוח אדם 

כיצד קובעים מי המעסיק הראשי?

הגדרת של עצמאי ושכיר לפי הביטוח הלאומי

זכויות פרילנסר 

זכויות עובד זמני

למי מגיע החזר הוצאות נסיעה וכמה? 

תיאום מס לשכירים

תיאום מס והחזר ביטוח-לאומי

מאמרים וכתבות בלוג נוספות אפשר למצוא כאן

פנייה לתמיכה של NETO

תקנון אתר NETO ומדיניות הפרטיות והגנת המידע
בכל שאלה אפשר להיכנס לדף שאלות ותשובות למעסיקים ושו"ת לעובדים
וכמובן שניתן ליפנות לתמיכה ושירות לקוחות
יש ליצור קשר 089761874 [email protected]

תפריט נגישות

               
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Call Now Button