074-737-9211

074-737-9211

עצמאי ושכיר לפי הביטוח הלאומי

עצמאי ושכיר לפי הביטוח הלאומי

עצמאי ושכיר לפי הביטוח הלאומי, במאמר נראה כיצד מגדירים עצמאי ושכיר לפי הביטוח הלאומי?
התשובה לשאלה זו היא דיי מורכבת ולא פשוטה בכלל.
במאמר זה ננסה לענות על השאלות ולהבהיר את העניין.

הגדרת שכיר לפי הביטוח הלאומי

כל מי שמתקיימים אצלו יחסי עובד ומעביד.

הגדרת עצמאי לפי הביטוח לאומי

כל מי שלא מתקיימים אצלו יחסי עובד ומעביד.

הלוואי שזה היה כל כך פשוט, הבעיה היא שזה לא פשוט בכלל ובמאמר זה ננסה להבהיר.
יש לשים לב כי הגדרות הביטוח הלאומי לפעמים שונות מההגדרות בחוק.
לביטוח הלאומי יש קריטריונים משלו לצורך הקביעה מיהו שכיר ומיהו עצמאי

 

עצמאי ושכיר לפי הביטוח הלאומי, עצמאי ושכיר לפי הביטוח הלאומי, NETO מערכת תעסוקה אוטומטית
עצמאי ושכיר לפי הביטוח הלאומי I מי עונה על ההדרגה וכיצד מגדירים עצמאי ושכיר>>

עובד שכיר על פי הגדרת הביטוח הלאומי הוא אחד מאלה:
1.
כל מי שמתקיים בינו לבין מעסיקו יחסי עובד ומעביד.

2. מי שעונה על ההגדרות בצו סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים

לא כל מי שמוגדר כשכיר זכאי לזכויות הביטוח הלאומי

חשוב מאד להבין שלא כל מי שמוגדר כשכיר הוא אכן שכיר מבחינת הביטוח הלאומי.
זאת אפילו אם המעסיק הגדיר אותו כשכיר ושילם עליו דמי ביטוח לאומי.
על מנת לקבל את הזכויות בגינם אנו משלמים ביטוח לאומי יש לעמוד בקריטריונים של הביטוח הלאומי.

שכיר – מי שמקיים יחסי עובד ומעביד

ההגדרה של שכיר מוגדרת בחוק,
לפי ההגדרה שתפתחה בפסיקות רבות יש לבחון את המצב על פי המבחן המעורב,
המבחן המעורב בוחן כמה פרמטרים לבחינת יחסי עובד ומעביד (נרחיב בהמשך).
כל עובד שכיר בישראל ובתנאי שעומד בקריטריונים של הביטוח הלאומי,
יהיה זכאי למגוון הטבות סוציאליות ופנסיוניות מצד אחד
ומצד שני יהיה זכאי גם להטבות מבחינת הביטוח הלאומי (כגון: אבטלה, חל"ת וכו')
כל שכיר משלם מיסים מההכנסה ברוטו ובניהם דמי ביטוח לאומי לפי המדרגות הקבועות בחוק
לפי הגדרת הביטוח הלאומי יש בסה"כ שתי מדרגות לחישוב הביטוח הלאומי.

צו סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים לפי המל"ל

צו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים), תשל"ב-1972
מטרת הצו היא להרחיב את הכיסוי של הביטוח הלאומי,
כלומר, בתנאים שונים עצמאי יחשב כעובד לעניין הזכויות של הביטוח הלאומי.

סיווג עובדים
יש פעמים שעצמאי ייחשב כעובד מתי זה יכול לקרות?
זה יכול להיות כאשר המבוטח עוסק בסוג עבודה המפורטת בטור א' בתוספת הראשונה,
אבל רק במקרה שהוא נתון בתנאי עבודה מיוחדים כמפורט לצידו בטור ב',
אם מתקיימים שני קריטריונים אלו (טור א' וטור ב') אז העצמאי ייחשב לעניין החוק כעובד.

קביעת מעבידים
מי נחשב כמעסיקו של אותו "עצמאי" עם זכויות של עובד?
מעסיקו של עובד (כאמור בסעיף 1) ייחשב כמי שצוין לצידו בטור ג' לתוספת הראשונה.

סיווג עובדים עצמאיים
מבוטח העוסק בסוג עבודה כמפורט בטור א' בתוספת השניה,
והנתון בתנאי עבודה מיוחדים כמפורט לצידו בטור ב',
ייחשב לענין החוק כעובד עצמאי, ובלבד שמתקיימים לגביו תנאי ההגדרה של עובד עצמאי בסעיף 1 לחוק.

סיווג מי שאינו עובד ואינו עובד עצמאי צו (מס' 2)  תשמ"א-1981
מבוטח העוסק בפעילות האמורה בתוספת השלישית
ייחשב לעניין החוק בעת פעילותו כאמור כמי שאינו עובד ואינו עובד עצמאי

עצמאי ושכיר לפי הביטוח הלאומי, עצמאי ושכיר לפי הביטוח הלאומי, NETO מערכת תעסוקה אוטומטית
צו הביטוח-לאומי סיווג מבוטחים וקביעת מעסיקים
עצמאי ושכיר לפי הביטוח הלאומי, עצמאי ושכיר לפי הביטוח הלאומי, NETO מערכת תעסוקה אוטומטית
סעיף 5-11 צו הביטוח הלאומי לסיווג מבוטחים וקביעת מעסיקים
עצמאי ושכיר לפי הביטוח הלאומי, עצמאי ושכיר לפי הביטוח הלאומי, NETO מערכת תעסוקה אוטומטית
סעיף 12-15 צו לסיווג מבוטחים וקביעת מעסיקים ביטוח-לאומי
עצמאי ושכיר לפי הביטוח הלאומי, עצמאי ושכיר לפי הביטוח הלאומי, NETO מערכת תעסוקה אוטומטית
התוספת השניה צו סיווג מבוטחים וקביעת מעסיקים לפי הביטוח-לאומי

המדרגה ראשונה של שכיר לפי הביטוח הלאומי

מהשקל הראשון ועד 60% מהמשכורת הממוצעת כלומר 6,331 ש"ח
מכל ההכנסה שעד גבול המדרגה הזו יופרשו 3.5% לטובת הביטוח הלאומי ודמי הבריאות.
המעסיק יפריש גם הוא כנגד העובד 3.55% מההכנסה במדרגה זו
בסה"כ העובד והמעסיק יחד יפרישו לטובת הביטוח הלאומי 7.05%

המדרגה השנייה של הביטוח הלאומי

כל ההכנסה שמעל  6,331 ש"ח  ועד ההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח 45,075 ש"ח
במידה וההכנסה עולה על ההכנסה המקסימלית, אז יופרשו מכספי העובד 12% לטובת דמי ביטוח לאומי ודמי בריאות.

שיעורי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות עבור עובדים שכירים,
הטבלה מדברת על תושבי ישראל מגיל 18 עד גיל פרישה, באחוזים מהשכר

 החל ב- 01.01.2022

עצמאי ושכיר לפי הביטוח הלאומי, עצמאי ושכיר לפי הביטוח הלאומי, NETO מערכת תעסוקה אוטומטית

ההגדרה של עצמאי לפי הביטוח הלאומי

עצמאי שאינו עונה על ההגדרה, שהופך לעצמאי במהלך השנה וההיפך,
כיצד תתפרס ההכנסה שלו בעיני הביטוח הלאומי?
לדוגמה: עצמאי שאינו עונה להגדרה עד סוף אפריל, החל ממאי הוא עונה על ההגדרה וההיפך.

ההכנסה ממקור עצמאי היא הכנסה שנתית.
ההכנסה תיוחס לתקופת העיסוק (עצמאי שעונה להגדרה או לא עונה) בשנת המס.

ולכן הגדרת עיסוק עצמאי בשנת המס תיקבע למבוטח כאשר הוא עונה על אחד מהתנאים האלה:

  • הוא עוסק בעבודתו כעצמאי לפחות 20 שעות שבועיות בממוצע.
  • הכנסתו החודשית הממוצעת שווה או עולה על 50% מהשכר הממוצע5,276 ש"ח (החל ב- 01.01.2020)
  • הוא עוסק בעבודתו כעצמאי לפחות 12 שעות בשבוע בממוצע,
    והכנסתו החודשית הממוצעת אינה נמוכה מ- 15% מהשכר הממוצע 1,583 ש"ח (החל ב- 01.01.2020).

 

  • כל האמור לעיל אינו מהווה יעוץ ולא אסמכתא,
    כדאי להיעזר בבעל מקצוע שהוא יועץ מס, או רו"ח או עו"ד המתמחה בדיני עבודה ומיצוי זכויות

לתמיכה ושירות לקוחות 08-9761874

 

 

תפריט נגישות

               
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Call Now Button