074-737-9211

074-737-9211

עובד שכיר משלם ביטוח-לאומי

עובד שכיר משלם ביטוח-לאומי

עובד שכיר בישראל משלם ביטוח-לאומי בכל תלוש ועל כל הכנסה.
כמה מיסים משלם עובד שכיר לביטוח הלאומי ולדמי בריאות?
השאלה הזו מעט מורכבת ובמאמר זה ננסה לענות עליה בצורה פשוטה,
כל עובד בישראל משלם חלק מההכנסה שלו לביטוח לאומי.
חלק מתוך כל הכנסה (ברוטו) שמרוויח אזרח ישראלי מופרש כדמי ביטוח-לאומי ודמי בריאות.
אפילו אם זו הכנסה קטנה או גדולה אפילו אם זו הכנסה יחידה או הכנסה שנייה.

כמה כסף מפריש שכיר לביטוח-לאומי?

עד ההכנסה של 6,331ש"ח יורד מהעובד 3.5% לטובת הביטוח הלאומי ומס בריאות
על כל שקל מעבר לכך ישלם העובד 12% מהשכר ברוטו
דוגמא לחישוב דמי ביטוח-לאומי לעובד שכיר:
ליוסי משכורת של 10,000 ש"ח כמה ישלם לביטוח לאומי ולדמי בריאות?
6,331 כפול 3.5% = 221.6 ש"ח
10,000-6331 = 3,669
3,669 ש"ח * 12% = 440.3 ש"ח 
בסה"כ יוסי ישלם לביטוח הלאומי ולמס הבריאות 661.9 ש"ח

מי נחשב עובד שכיר לפי הגדרת המוסד לביטוח לאומי?

יש שני קריטריונים מרכזיים להגדרת שכיר:
1. כל מי שמתקיימים יחסי עובד ומעביד בינו לבין מעסיקו

2. כל מי שעומד במבחנים לפי צו סיווג מבוטחים וקביעת מעסיקים
 
עובד שכיר משלם ביטוח-לאומי, עובד שכיר משלם ביטוח-לאומי, NETO מערכת תעסוקה אוטומטית
עובד שכיר משלם מיסים לביטוח הלאומי I מה שיעור המס שמשלם עובד שכיר למל"ל>>

שיעורי דמי ביטוח-לאומי ודמי ביטוח בריאות 

בטבלאות אלו יוצגו שיעורי דמי הביטוח לעובדים שכירים לפי קטגוריות
הנתונים לקוחים מאתר הביטוח הלאומי (המל"ל) ונכונים לתאריך 06/2022

עבור עובדים שכירים תושבי ישראל מגיל 18 עד גיל פרישה, באחוזים מהשכר

   החל ב- 01.01.2022
עובד שכיר משלם ביטוח-לאומי, עובד שכיר משלם ביטוח-לאומי, NETO מערכת תעסוקה אוטומטית
שיעורי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות עבור עובדים שכירים תושבי ישראל מגיל 18 עד גיל פרישה, באחוזים מהשכר

ההכנסה המרבית מתעדכנת לפי עליית שיעור המדד בינואר כל שנה.

טבלת שיעור המס שישלם עובד שכיר לביטוח-לאומי

פירוט שיעורי דמי הביטוח
על פי סוגי העובדים והטורים בטופס 102 (דיווח על העסקת עובדים תושבי ישראל):

החל ב- 01.01.2022 הנתונים מתוך אתר הביטוח הלאומי 06/2022

עובד שכיר משלם ביטוח-לאומי, עובד שכיר משלם ביטוח-לאומי, NETO מערכת תעסוקה אוטומטית
עובד שכיר משלם ביטוח-לאומי – שיעורי דמי הביטוח על פי סוגי העובדים והטורים בטופס 102
עובד שכיר משלם ביטוח-לאומי, עובד שכיר משלם ביטוח-לאומי, NETO מערכת תעסוקה אוטומטית
שיעורי דמי הביטוח על פי סוגי העובדים והטורים בטופס 102 חלק 2 מתוך 3
עובד שכיר משלם ביטוח-לאומי, עובד שכיר משלם ביטוח-לאומי, NETO מערכת תעסוקה אוטומטית
שיעורי דמי הביטוח על פי סוגי העובדים והטורים בטופס 102 חלק 3 מתוך 3
 

כמה עצמאי משלם לביטוח-לאומי?

שיעורי דמי הביטוח לעובד עצמאי שמלאו לו 18 שנה ועדיין לא הגיע לגיל פרישה:

עובד שכיר משלם ביטוח-לאומי, עובד שכיר משלם ביטוח-לאומי, NETO מערכת תעסוקה אוטומטית

שיעורי דמי הביטוח-לאומי לעובד עצמאי שטרם מלאו לו 18 או לעובד עצמאי שהגיע לגיל פרישה:

עד גיל 18 או מי שמקבל קצבת אזרח ותיק ישלם כך:

 • מחלק ההכנסה שעד 60% מהשכר הממוצע 6,331 ש"ח 
  דמי ביטוח בשיעור מופחת % 0.17.
 • מכל ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע –
  דמי ביטוח בשיעור רגיל % 0.78.שיעורים אלה כוללים תשלום דמי ביטוח לאומי בלבד:
  מי שטרם הגיע לגיל 18 – פטור מתשלום דמי ביטוח בריאות.
  ואילו כל מי שמקבל קצבת אזרח ותיק –
  דמי ביטוח הבריאות מנוכים מהקצבה בסכום חודשי של  205 ש"ח .

מי שהגיע לגיל פרישה ולא מקבל קצבת אזרח ותיק ישלם כך:

 • מחלק ההכנסה שעד 60% מהשכר הממוצע 6,331 ש"ח 
  דמי ביטוח בשיעור מופחת % 5.47.
 • מכל ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע –
  אחוז דמי הביטוח בשיעור רגיל  % 15.62.שיעורים אלה כוללים גם דמי ביטוח בריאות.

מי שהכנסתו נמוכה מ- 2,638 ש"ח לחודש, ישלם דמי ביטוח מהכנסה מזערית.

 
* כל האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ ואין להסתמך על הנתונים והדברים המוצגים כאן
אלא יש להיעזר בבעל מקצוע כגון: חשב שכר, יועץ מס, עו"ד למיסים, עו"ד לדיני עבודה
 
 

נטו עבודה מקפידה לעמוד על כל זכויות העובדים וחובות המעסיקים

תוכלו למצוא באתר NETO ריכוז תקנות, צווים וחוקים נוספים:

דיני עבודה על קצה המזלג

זכויות העובדים

מקבץ זכויות העובדים והמעסיקים

חוק שעות עבודה ומנוחה תשי"א 1951

חוק פיצויי פיטורים – תשכ"ג 1963

תקנות פיצויי פיטורים 1964 כיצד מחשבים ומתי פיטורים נחשבים כדין התפטרות

חוק הגנת השכר, תשי״ח–1958

כיצד קובעים מי המעסיק הראשי?

כיצד מגדירים עצמאי ושכיר לפי הביטוח הלאומי

זכויות פרילנסר 

זכויות עובד זמני

למי מגיע החזר הוצאות נסיעה וכמה? 

תיאום מס לשכירים

תיאום מס והחזר ביטוח-לאומי

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

חוק יסוד חופש העיסוק

הבהרה לעובדי NETO בנושא זכויות בביטוח הלאומי

מאמרים וכתבות בלוג נוספות אפשר למצוא כאן

פנייה לתמיכה של NETO

תקנון אתר NETO ומדיניות הפרטיות והגנת המידע
בכל שאלה אפשר להיכנס לדף שאלות ותשובות למעסיקים ושו"ת לעובדים
וכמובן שניתן ליפנות לתמיכה ושירות לקוחות
יש ליצור קשר 089761874 [email protected]

 

תפריט נגישות

               
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Call Now Button