זכויות עובד זמני

ראשי » זכויות עובד זמני

זה אומנם נכון כי עובד זמני לא נהנה מהביטחון התעסוקתי אשר מהווה את נחלתו של עובד קבוע. אבל יחד עם זאת, גם לעובד זמני יש זכויות ובכדי לוודא שאותן זכויות לא ייפגעו קיימת חשיבות גבוהה שכל העובדים הזמניים יהיו מודעים אליהן – וכך גם המעסיקים של עובדים זמניים.

ראשית כל, יש לחתום הסכם עבודה בין העובד הזמני לבין המעסיק הסכם אשר יכלול את תאריך תחילת העבודה וסיומה ויכלול את תנאי ההעסקה אשר נקבעו בין העובד למעסיק.
הסכם כזה ייחתם בהסכמת שני הצדדים ויהיה בעל השלכות משפטיות.
מה שמייחד הסכם כזה זאת העובדה כי אותו חוזה יוגדר לתקופת זמן קצובה (בהתאם לתקופת העסקתו) וברגע שהתקופה המדוברת תגיע לקיצה, תוקפו של החוזה יפוג תוקף.
כמובן, שקיימת חשיבות גבוהה שהעובד הזמני יהיה מעורב בכל הפרטים שמצוינים בחוזה ויוודא שאכן כל אותם הפרטים מקובלים עליו ושומרים על האינטרסים שלו בצורה הטובה ביותר.

זכויות עובדים זמניים מקרים מיוחדים  


כאמור, זכויות עובד זמני יוגדרו בחוזה האישי אשר יחתם בינו לבין המעסיק ומכיוון שתקופת העבודה שלו מוגדרת מראש, המעסיק לא אמור להודיע לעובד מראש על פיטורים.
יחד עם זאת, ישנם מקרים מיוחדים, כמו מקרה בו מדובר בחוזה תקופתי אשר מתחדש לאורך זמן.
במקרים כאלו, חוזה העבודה יהווה כחוזה רגיל לכל דבר ועניין ואם המעסיק מעוניין לפטר את העובד, עליו לקיים שימוש טרום פיטורים ולתת לו הודעה מוקדמת בנושא.
כאן חשוב לציין שבמידה והחוזה חודש לתקופה מצטברת של שנה, עובד שפוטר יהיה אף זכאי לקבלת פיצויי פיטורים.
לעומת זאת, אם המעסיק הציעה לעובד לחדש את החוזה וזה סירב לכך, העובד לא יהיה זכאי לפיצויים.

ליהנות מכל היתרונות NETO 


גיוס עובדים זמניים אומנם לא זוכים כאמור ליציבות במקום העבודה שלהם, אך עבור עובדים רבים לא מדובר בברירת מחדל והם דווקא מעוניינים בעבודה זמנית מסיבות שונות.
בכל מקרה, בכדי ליהנות מכל הזכויות של עבודה זמנית, חשוב להיות מודעים לאותן הזכויות ולהקפיד על קיום חוזה אשר יגדיר אותן.

אם גם אתם מחפשים אחר עבודה זמנית מכל סיבה ובכל תחום, אתם נמצאים בכתובת הנכונה למטרה, מוזמנים להיכנס לאתר של neto.