זכויות העובדים

ראשי » זכויות העובדים

העובדים הם המשאב היקר ביותר בעסק (בד"כ).

הרבה פעמים עסק קם ונופל בזכות ההון האנושי המצוי בו

עובדים יעילים שמגוייסים ופועלים למען מטרת העסק שווים המון לעסק.
בכל זאת מצא המחוקק מקום לעגן את זכויותיו בחוק שכר המינימום ובחוק שעות עבודה ומנוחה וכו'

תמצית זכויות העובד:

 • הסכם עבודה המפרט את הזכויות והחובות

  • חייב להגיש לעובד תוך 30 יום,
  • מתאר את התפקיד, הממונה הישיר, ימי העבודה והשעות, השכר והתנאים הסוציאליים והתנאים הנוספים.
 • שעות עבודה ומנוחה מחייב יום מנוחה שבועי ומגדיר מהיא משרה מלאה וממתי מקבלים שעות נוספות

  • כל עובד זכאי ליום מנוחה שבועי (בד"כ שבת).
  • משרה מלאה 182 שעות בחודש, כל מה שמעבר מחייב תשלום שעות נוספות 125% לשעתיים הראשונות ואח"כ 150% לשעתיים שאח"כ.
  • שעות נוספות מחושבות קודם כל בחישוב יומי (מעבר ל9), ואח"כ שבועי (מעבר ל42), ואז חודשי (מעבר ל182).
 • תלושי שכר –

  • תלוש שכר חייב להימסר לעובד מידיי חודש
  • חייב להפיק תלוש ובו פירוט של הכסף ושווה הכסף, שהעובד קיבל מהמעסיק וכמה ממנו הופרש ולאן (ביטוח לאומי, דמי בריאות, מס הכנסה, פנסיה עובד ומעביד, פיצויים וכו')
  • בתלוש יופיעו פרטי המעסיק, פרטי העובד, תיאור רכיבי השכר עליהם התקבל התשלום (שכר, סוציאליות, שעות, ימים), נתונים כללים, נתונים מצטברים, ניכויי חובה וניכויי רשות וכמובן שכר הנטו.
 • חוק שכר המינימום

  • לפי חוק שכר המינימום קובע 5,300 ש"ח לחודש עבור משרה מלאה הכוללת 182 שעות בחודש כלומר השכר המינימלי לשעה 29.12ש"ח ברוטו.
  • צוו הרחבה נועדו להטיב עם עובדים בענפים מסוימים.
 • תנאים סוציאליים

  • חופש
  • חג
  • מחלה
  • הבראה
  • מתנה לחג
  • ביגוד
  • פנסיה
  • פיצויים
 • הפרשות פנסיוניות

 • הפרשות לפיצויים

 • שימוע

 • הודעה מוקדמת

 • פיטורים

 • פיצויים

 נרחיב בהמשך…