074-737-9211

074-737-9211

זכויות העובדים

זכויות העובדים הם לא רק חובה אלא גם זכות

כל זכויות העובדים מעוגנות בחוק בישראל,
כמו בכל המדינות המפותחות, גם בישראל קיימת דאגה לזכויותיו ורווחתו של העובד.
ברוב הארגונים העובדים הם המשאב היקר ביותר, מבחינת החשיבות ולפעמים גם מבחינת היקף ההוצאה לשכר (כל דיני עבודה על קצה המזלג).

רוב תביעות העובדים זוכות

בימינו כאשר כל המידע זמין, אז כמעט כל עובד מודע מאד לזכויותיו,
וגם יש מספיק עו"ד בתחום שיעזרו לכל עובד לעמוד על הזכויות שלו.
ואכן רוב התביעות של העובדים זוכות (מוערך בכ- 70%)
זאת למרות שבד"כ מעסיקים מיוצגים על ידי עו"ד מנוסים ויקרים יותר.
בחלק מהמקרים, העבירה על דיני העבודה נעשית בתום לב ואף מחוסר ידיעה של המעסיק (שכמובן אינה פוטרת).

כיצד מערכת NETO שומרת על זכויות העובדים וזכויות המעסיקים

זכויות העובדים וכל דיני העבודה בחוק ובפסיקה, נפרסו וקודדו לקוד תוכנה,
ולכן כל זכויות העובדים נאכפות במלואן בזכות מערכת NETO שהיא מערכת אוטומטית,
מערכת שכזו אין לה אינטרסים והיא לא מעגלת פינות ובטח שלא מפספסת אף אחת מהזכויות ומהחובות של העובדים או של המעסיקים.

הרבה פעמים עסק קם ונופל בזכות ההון האנושי המצוי בו

עובד יעיל שמגויס ופועל למען מטרת העסק שווה המון לעסק.
ובכל זאת מצא המחוקק מקום לעגן את זכויות העובדים,
כל זה בא לידי ביטוי בחוק שכר המינימום וגם בחוק שעות עבודה ומנוחה, חוק פיצויי פיטורים ובעוד המון תקנות ופסיקה.
כיום רוב העסקים הגדולים משקיעים המון משאבים ברווחת העובד ולו רק כדי לשמר אותו ולייצר יציבות והמשכיות,
אך גם על מנת לגייס את העובד למטרות הארגון ולעיתים זה אף מוביל  לכדי חסכון בעלויות של גיוס והכשרת עובדים חדשים.
 
זכויות העובדים, זכויות העובדים, NETO מערכת תעסוקה אוטומטית
לעבוד בנטו כעובד וכפרילנסר NETO זכויות העובדים והפרילנסרים נשמרת באדיקות

תמצית זכויות העובדים:

הסכם עבודה המפרט את הזכויות והחובות

  • חייב להגיש לעובד את הסכם העבודה תוך 30 יום,
  • ההסכם מתאר את התפקיד, הממונה הישיר, ימי העבודה והשעות, השכר והתנאים הסוציאליים ואת התנאים הנוספים.

שעות עבודה ומנוחה מחייב יום מנוחה שבועי ומגדיר מהיא משרה מלאה וממתי מקבלים שעות נוספות

  • כל עובד זכאי ליום מנוחה שבועי (בד"כ שבת).
   ערך של משרה מלאה 182 שעות בחודש, 42שעות בשבוע, כל מה שמעבר מחייב תשלום שעות נוספות,
   125% לשעתיים הראשונות ואז 150% לשעתיים שאח"כ.
   בכל מקרה אין לעבוד מעבר ל12 שעות ביום (כולל הנוספות)
   אך לא יותר מ16 שעות נוספות בשבוע (כלומר58 שעות בשבוע).
  • שעות נוספות מחושבות קודם כל בחישוב יומי (מעבר ל9), ואחר כך שבועי (מעבר ל42), ואז חודשי (מעבר ל182) חוק שעות עבודה ומנוחה תשי"א 1951

תלושי השכר משקפים את זכויות העובדים

  • תלוש שכר חייב להימסר לעובד מידיי חודש
   כל חודש, חייב להפיק תלוש ובו פירוט של הכסף ושווה הכסף, שהעובד קיבל מהמעסיק וכמה ממנו הופרש ולאן (ביטוח לאומי, דמי בריאות, מס הכנסה, פנסיה עובד ומעביד, פיצויים וכו')
  • בתלוש יופיעו פרטי המעסיק, פרטי העובד, תיאור רכיבי השכר עליהם התקבל התשלום (שכר, סוציאליות, שעות, ימים), נתונים כללים, נתונים מצטברים, ניכויי חובה וניכויי רשות וכמובן שכר הנטו.

חוק שכר מינימום 

  • לפי חוק שכר המינימום קובע את השכר המינימלי על 5,300 ש"ח לחודש עבור משרה מלאה,
   משרה מלאה כוללת 182 שעות בחודש כלומר השכר המינימלי לשעה עומד כיום על 29.12ש"ח ברוטו.
  • צווי הרחבה נועדו להטיב עם עובדים בענפים מסוימים ומה שמטיב עם העובד גובר.
   השכר צריך להיות משולם בסוף החודש, איחור בשכר של עד9 ימים, לא יחשב כהלנת שכר. 
   חוק שכר מינימום התשמ"ז 1987

זכויות העובדים והתנאים הסוציאליים

תנאים סוציאליים

כל עובד בישראל זכאי לתנאים סוציאליים,

מהם התנאים האלו:

ימי חופש

חופש – עובד זכאי לחופשה שנתית ב16יום בשנה (כולל יום המנוחה), בכל אחת מ5 השנים הראשונות, 
החופשה תינתן בחודש האחרון לשנה או בשנה שאחריה.
לפחות 7 ימים יהיו רצופים (כולל שבת) וירשמו בפנקס החופשה.
תעריף יום חופש יהיה לפי השכר הממוצע ברבעון המלא האחרון חלקי 90.
בסיום ההעסקה העובד זכאי לפדיון ימי החופשה השלמים שנותרו לו (כמעט ללא מיסים).
חוק חופשה שנתית תשי"א 1951

ימי חג

חג – עובד זכאי שלא לעבוד למשך 9 ימי דמי חג בשנה לפי הלוח היהודי או המוסלמי או הנוצרי.בתנאי ומלאו לעובד שלושה חודשי עבודה וגם בתנאי שיום החג נפל על יום עבודתו,וגם בתנאי שעבד יום לפני החג ויום אחרי החג.ימי החג ראש השנה2, יום כיפור1, סוכות2, שבועות1, פסח2, יום העצמאות1אם עבד בימי החג זכאי ל150% מהשכר הרגילהתמורה בעד החג לפי ממוצע השכר היומי.דמי חגים צו הרחבה הסכם מסגרת 2000

ימי מחלה

מחלה – עובד זכאי ל 18 דמי ימי מחלה בשנה באישור רופא (6 מהם למחלת ילד)ביום הראשון מנצלים יום אך לא משלמים בגינו,וביום השני והשלישי למחלה מנצלים שני ימים אך משלמים 50% כלומר משלמים דמי מחלה בגין יום אחד.אולם מהיום הרביעי ואילך מנצלים יום ומשלמים דמי מחלה 100% כלומר 1 יום לפי הערך של יום עבודה בסיסי ממוצע.

דמי הבראה

הבראה – דמי הבראה משולמים אחת לשנה בד"כ בחודשים יולי-אוגוסט ובתנאי שמלאו לעובד שנת עבודה.תעריף דמי ההבראה בשנה הראשונה יהיה 378ש"ח כפול 5  כפול אחוז המשרהובשנה השנייה והשלישית 378X6 כפול אחוז המשרה (שעות העבודה בחודש ממוצע חלקי 182).התשלום יעשה אחת לשנה ובסיום ההעסקה ישולם החלק היחסי שנצבר (לא משנה אם פוטר או התפטר).

שי לחג

מתנה לחג – עובד אינו זכאי למתנה לפי החוק אלא לפי הנוהג במקום העבודה,לפי חלק מצווי ההרחבה חלה חובת שי לחג לכל עובד פעמיים בשנה, בראש השנה ובפסח, בסכום של 212 ש"ח,אם אחוז המשרה נמוך מחצי משרה אז מכפילים באחוז המשרה.

בגדי עבודה

ביגוד – ישנם מקרים בהם העובדים זכאים לביגוד,
כאשר מדובר בביגוד מיגון או מכוח צווי הרחבה בענפים השונים לדוגמא בחברות ניקיון ובאולמות אירועים.
את הביגוד יש להחזר בסיום העסקה, או לשלם בגינו, אלא אם נחשב בחוק כבלוי,
לדוגמא בגדי עובדי ניקיון נחשבים בלויים לאחר שנה 

מהם זכויות העובדים בשלבי סיום ההעסקה?

שימוע

שימוע – לפי הפסיקה חובה לערוך שימוע ולהודיע לעובד ולזמן אותו מראש לשימוע לפני  פיטורין
העובד זכאי להעלות את טענותיו שכנגד על מנת לשכנע את המעסיק להשאיר אותו בעבודה.
השימוע צריך להיעשות בתום לב כלומר המעסיק חייב לשמוע ולשקול את טענות העובד ולכן לא יכול להחליט מייד.

הפרשות לפנסיה ולפיצויים

פנסיה – עובדים זכאים להפרשות פנסיוניות מידיי חודש כאחוז משכרם.
צד מעסיק – חלק של 6.5% משכר הבסיס של העובד יפריש המעסיק על חשבונו 
צד עובד – חלק של 6% משכר הבסיס יופרש מחשבונו של העובד. 
שני החלקים של העובד ושל המעסיק יופנו לקרן הפנסיה על שמו ובבעלותו של העובד שרשאי לבחור את הקרן.

פיצויים – המעסיק יפריש לפיצויים סכום של 6% או אם סיכם עם העובד על סעיף 14 יפריש 8.3% לקרן פיצויים 
קרן הפיצויים תועבר לרשות העובד בסיום יחסי העבודה.
ההפרשות הפנסיוניות לכל אישה מגיל 20 ולכל לגבר מגיל 21 ועד גיל פרישה.
(חוק פיצויי פיטורים תשכ"ג 1963)

זכויות העובדים, זכויות העובדים, NETO מערכת תעסוקה אוטומטית
תקנות פיצויי פיטורים I בהמשך לחוק פיצויי פיטורים, מתי פיטורים יחשבו כדין התפטרות

הודעה מוקדמת

פיטורים

מתי וכיצד ניתן לפטר את העובד

באילו מקרים העובד מתפטר אבל נחשב כדין מפוטר
כיצד עורכים שימוע לעובד

חוק פיצויי פיטורים תשכ"ג 1963
תקנות לחוק פיצויי פיטורים תשכ"ד 1964

 נרחיב בהמשך…

 
 
אזהרה: המידע בנטו דיני עבודה NETO נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.
במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.
החומר לוקט ברשות מאתרים המרכז את החוקים והדינים בישראל, אין לעשות בו שום שימוש אלא ברשותם.
זכויות העובדים, זכויות העובדים, NETO מערכת תעסוקה אוטומטית
נטו מערכת תעסוקה אוטומטית, גיוס והעסקת עובדים, חיפוש עבודה והפקת חשבוניות כמו פרילנסר
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  נטו עבודה מקפידה לעמוד על כל זכויות העובדים וחובות המעסיקים

 1. דיני עבודה על קצה המזלג
 2. זכויות העובדים
 3. מקבץ זכויות העובדים והמעסיקים
 4. חוק שעות עבודה ומנוחה תשי"א 1951
 5. חוק פיצויי פיטורים – תשכ"ג 1963
 6. תקנות פיצויי פיטורים תשכ"ד 1964

סרטוני הדרכה

הדרכה למעסיקים הדרכה למעסיק כיצד לשלם לעובדים מזדמנים כאילו היו פרילנסרים הדרכה למעסיק כיצד לשלם לעובד מזדמן, נטו עבודה, NETO מערכת תעסוקה אוטומטית. לגייס ולהעסיק

קרא עוד »

NETO עבודה

כניסה הרשמה 074-737-9211 Linkedin Android Youtube Facebook-f Pinterest Twitter Instagram Telegram Whatsapp כניסה הרשמה 074-737-9211 NETO מערכת להעסקה והעברת תשלומים למבצעי עבודה כולל אחריות וטיפול

קרא עוד »
זכויות העובדים, זכויות העובדים, NETO מערכת תעסוקה אוטומטית

שכיר שהוא גם עצמאי

שכיר שהוא גם עצמאי שכיר שהוא גם עצמאי זו תופעה שהולכת וגוברת בזמן האחרון, אנשים שרוצים להיות עצמאים וגם שכירים בד"כ מבקשים למקסם את הפוטנציאל

קרא עוד »
זכויות העובדים, זכויות העובדים, NETO מערכת תעסוקה אוטומטית

להוציא חשבונית בלי תיק

להוציא חשבונית בלי תיק להוציא חשבונית בלי תיק ברשויות המס, האם זה חוקי בלי לפתוח תיק וכיצד? האם זה בכלל אפשרי להוציא חשבוניות בלי להיות

קרא עוד »
זכויות העובדים, זכויות העובדים, NETO מערכת תעסוקה אוטומטית

הבהרה לעובדי NETO

הבהרה לעובדי NETO הבהרה לעובדי NETO, במסגרת ההסכמות עם הביטוח הלאומי התבקשנו להביא לידיעתכם, ולהבהיר מספר נקודות חשובות: חברת ברקת אי.טי בע"מ, או בשמה המסחרי

קרא עוד »
זכויות העובדים, זכויות העובדים, NETO מערכת תעסוקה אוטומטית

הצהרת נגישות לאתר NETO

הצהרת נגישות לאתר NETO הצהרת נגישות לאתר NETO מאפשרת לכל אחד לגשת ולראות את המידע בצורה מונגשת. נטו עבודה רואה חשיבות רבה בהנגשת שירותיה לאנשים

קרא עוד »

תפריט נגישות

               
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Call Now Button