074-737-9211

074-737-9211

הבהרה לעובדי NETO

הבהרה לעובדי NETO

הבהרה לעובדי NETO, במסגרת ההסכמות עם הביטוח הלאומי התבקשנו להביא לידיעתכם,
ולהבהיר מספר נקודות חשובות:

 1. חברת ברקת אי.טי בע"מ, או בשמה המסחרי NETO, משמשת כחברת כוח אדם (רישיון מס' 1565),
  ולכן רשאית להעסיק עובדים לביצוע עבודה עבור מזמיני שירות (לקוחות)
 2. במסגרת צו סיווג מבוטחים וקביעת מעסיקים, NETO רשאית להעסיק נותני שירות,
  אפילו שאינם עומדים בכל ההגדרות של יחסי עובד מעביד.
 3. עובדים שאינם עונים להגדרה עובדי כוח אדם, הביטוח הלאומי רשאי לבחון את מעמדם
  ולהחליט האם הם עומדים בקריטריונים וזכאים להיות מבוטחים כעובדים או כעצמאים
  (בעיקר לעניין קצבאות כגון דמי אבטלה)
הבהרה לעובדי NETO, הבהרה לעובדי NETO, NETO מערכת תעסוקה אוטומטית
הבהרה לעובדי NETO

1. הבהרה לעובדי NETO – כוח אדם

הבהרה לעובדי NETO כוח אדם (ברקת אי.טי בע"מ), לעניין חובות וזכויות עובדי כוח אדם.
כל עובדי NETO העונים להגדרות בחוק (קבלני כוח אדם) יחשבו בעיני הביטוח הלאומי כעובדים.
חברת ברקת אי.טי בע"מ ח.פ 515486058 היא חברת כוח אדם בעלת רישיון מס' 1565 מהתמ"ת
החברה הוקמה בשנת 2016 ופעלה לקבלת רישיון קבלן כוח אדם ופועלת תחת רשיון זה מאז ועד היום.
במסגרת חוק קבלני כוח אדם, מזמין השירות (הלקוח) צריך לוודא שלחברה יש רישיון בתוקף,

לבדיקת הרישיון בתוקף נכנסים לקישור הבא ומזינים את שם החברה: ברקת אי.טי בע"מ או ח.פ 515486058
קישור לרשימת קבלני כוח אדם מורשים:
https://data.labor.gov.il/ManpowerContractors.aspx

הבהרה לעובדי NETO, הבהרה לעובדי NETO, NETO מערכת תעסוקה אוטומטית
הבהרה לעובדי NETO, הסכמות עם הביטוח הלאומי, חברת כוח אדם וזכויות העובדים>

2. הבהרה לעובדי NETO – נותני שירות

הבהרה לעובדי NETO נותני שירות, על פי צו סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים,
שעיקר מטרתו היא להרחיב את רשימת המבוטחים, אשר אותם הביטוח הלאומי צריך לכסות,
המחוקק החליט כי ישנם מספר מקרים אשר בהם עובד עצמאי יבוטח כאילו היה עובד ובתנאי:
ישנם הרבה תנאים לכן הרחבנו עליהם במאמר נפרד, מי נחשב עצמאי ומי שכיר לפי הביטוח הלאומי (צו סיווג מבוטחים)

הבהרה לעובדי NETO, הבהרה לעובדי NETO, NETO מערכת תעסוקה אוטומטית
סעיף 5-11 צו הביטוח הלאומי לסיווג מבוטחים וקביעת מעסיקים

מי זכאי להיות מבוטח ויחשב כעובד בעיניי הביטוח הלאומי?

ננסה שלא להיכנס לעומק ולהתפלפל יותר מידיי, לפי צו סיווג מבוטחים סעיף 11,
מי שביצע עבודה וקיבל שכר לאחר שהופנה לעבודה על ידי NETO

3. הבהרה לעובדי NETO – שלא הופנו לעבודה ע"י NETO ואינם עובדי כוח אדם 

הבהרה לעובדי NETO אשר אינם עונים להגדרה עובדי כוח אדם, ולא עמדים בתנאי צו סיווג מבוטחים,
הביטוח הלאומי רשאי לבחון את מעמדם ולהחליט האם הם עומדים בקריטריונים
והאם הם זכאים להיות מבוטחים כעובדים כפרילנסרים או כעצמאים,
עניין ההגדרה ועיקרה הזכויות הם בעיקר לעניין קצבאות כגון דמי אבטלה
כמו כן לצורך חישוב גובה הקצבאות כגון: דמי לידה ודמי פגיעה בעבודה וכדו'

לדוגמא:
חישוב הקצבה עבור מבוטח עצמאי יעשה לפי ממוצע ההכנסות בשנה,
לעומת זאת אצל עובד שכיר מחשבים לפי ממוצע השכר בשלושת החודשים האחרונים.

הבהרה לעובדי NETO, הבהרה לעובדי NETO, NETO מערכת תעסוקה אוטומטית
הבהרה לעובדי NETO

הבהרה מטעם הביטוח הלאומי 

כל העובדים אשר אינם נמנים על עובדי כוח האדם ולא חל עליהם צו סיווג מבוטחים
שימו לב ❤️
הביטוח הלאומי יהיה רשאי לבחון את מעמד המבוטח ואת תשלומי הזכויות והקצבאות והגמלאות
או כל תשלום אחר המגיע למבוטח מכוח חוק הביטוח הלאומי,
זאת בהתאם לנתונים הפרטניים של כל מבוטח ומבוטח ולפי הקריטריונים של הביטוח הלאומי, ובהתאם להוראות הדין,
הביטוח הלאומי יבדוק את הגדרת המבוטח כעצמאי / שכיר או עובד שאינו עונה על אחת מההגדרות הנ"ל (עובדי כוח אדם, צו סיווג מבוטחים)

האם מותר לביטוח הלאומי לשלול זכויות ממבוטח?

למען הסר ספק יובהר, כי במקרה שבו הביטוח הלאומי יחליט לשלול ממבוטח ספציפי זכאות לזכויות, קצבה או גמלה,
הרי שהדבר יעשה לאחר בחינה פרטנית של אותו מבוטח,
בכל מקרה לא ניתן לפסול את הדיווח עבורו.
אלא אם כן יתברר כי המבוטח עבד במשלח ידו כעובד עצמאי,
ולא מתקיימים בינו ובין NETO או בינו ובין המעסיק בפועל (הלקוח – מזמין השירות) יחסי עובד-מעביד לפי המבחנים שנקבעו בדין ובפסיקה,
גם במקרה שלא חל על העובד צו סיווג מבוטחים– אז יהיה רשאי המוסד לשנות את סיווגו מעובד שכיר לעובד עצמאי,
והכל בכפוף לשימוע שיערך בעניינו ולהוראות ההסכם והוראות הדין.

מה הפתרון ללקוח שצריך חשבונית כנגד העבודה?

פשוט מאד, נעזרים במערכת NETO – פתרון אלגנטי וחוקי.
מגייסים ומעסיקים עובדים ומשלמים באמצעות NETO בקלות ובלחיצת כפתור

שים לב – הכל חייב להתחיל מהלקוח, אנחנו נכנס לתמונה רק אחרי הסכם התקשרות מאושר והזמנת עבודה.
מזמין השירות צריך להזמין עובד לעבודה מ- NETO
אנחנו נציב את העובד בעבודה, נעסיק אותו ונטפל בכל יחסי העובד ומעביד.

הבהרה לעובדי NETO, הבהרה לעובדי NETO, NETO מערכת תעסוקה אוטומטית סרטון הדרכה קצר מהצד של המעסיק (תשלום לעובד/קבלן מזדמן):

https://youtu.be/kzpQ9o9t0So

הבהרה לעובדי NETO, הבהרה לעובדי NETO, NETO מערכת תעסוקה אוטומטית סרטון הדרכה מהצד של העובד (מתאים למי שלא פתח תיק):

https://youtu.be/HNJBrfHG-ik

הלקוח יקבל חשבונית מ-NETO ולך נשלם בתלוש משכורתהבהרה לעובדי NETO, הבהרה לעובדי NETO, NETO מערכת תעסוקה אוטומטית

הלקוח מזמין השירות יקבל חשבונית מ-NETO ואילו העובד/ת יקבל תלוש משכורת

נטו עבודה מקפידה לעמוד על כל זכויות העובדים וחובות המעסיקים

תוכלו למצוא באתר NETO ריכוז תקנות, צווים וחוקים נוספים:

דיני עבודה על קצה המזלג

זכויות העובדים

מקבץ זכויות העובדים והמעסיקים

כיצד להוציא חשבונית בלי לפתוח תיק עוסק

חוק שעות עבודה ומנוחה תשי"א 1951

חוק פיצויי פיטורים – תשכ"ג 1963

תקנות פיצויי פיטורים 1964 כיצד מחשבים ומתי פיטורים נחשבים כדין התפטרות

חוק הגנת השכר, תשי״ח–1958

כיצד קובעים מי המעסיק הראשי?

כיצד מגדירים עצמאי ושכיר לפי הביטוח הלאומי

זכויות פרילנסר 

זכויות עובד זמני

למי מגיע החזר הוצאות נסיעה וכמה? 

תיאום מס לשכירים

תיאום מס והחזר ביטוח-לאומי

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

חוק יסוד חופש העיסוק

מאמרים וכתבות בלוג נוספות אפשר למצוא כאן

פנייה לתמיכה של NETO

תקנון אתר NETO ומדיניות הפרטיות והגנת המידע
בכל שאלה אפשר להיכנס לדף שאלות ותשובות למעסיקים ושו"ת לעובדים
וכמובן שניתן ליפנות לתמיכה ושירות לקוחות
יש ליצור קשר 089761874 [email protected]

תפריט נגישות

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Call Now Button